Lãnh đạo Công ty Tân Việt Mỹ tham dự và phát biểu tại hội thảo Nâng cao kiến thức quản lý trang TBYT

Ngày 6.11.2015 Hội thảo " Nâng cao kiến thức Quản lý trang Thiết Bị Y Tế" do Hội Thiết bị Y Tế Tp.HCM phối hợp cùng GE Helthcare, công ty MediGroup, đại diện các Bệnh viện tuyến Quận huyện trong Tp.HCM tham dự tại 01 Phạm Viết Chánh Q1.Tp.HCM.
Chủ tịch hội Thiết Bị Y Tế Tp.HCM Anh Cao Hoài Trung đã phát biểu khai mạc hội nghị. Phó chủ tịch hội TBYT Tp.HCM Anh Hứa Phú Doãn phát biểu tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của các Ban thuộc hội TBYT Tp.HCM gồm: Ban Đào tạo, Ban xúc tiến thương mại, Ban pháp lý, và Ban truyền thông.
Buổi hội thảo đã thành công với sự hiện diện của các đại diện bệnh viện, các đơn vị hội viên, các đối tác và đồng nghiệp.

Top