LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ với tiêu chuẩn cao nhất đáp ứng đầy đủ mục đích yêu cầu từ tất cả khách hàng. Với gần 20 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chuyên ngành, chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ như sau: 

I. DỊCH VỤ TƯ VẦN

 • Lập cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Lập báo cáo giám sát, quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường.
 • Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải.
 • Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước đóng chai, nước sinh hoạt.
 • Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước trong lĩnh vực y tế.
 • Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý khí vô trùng trong y tế.
II. THIẾT KẾ THI CÔNG
 • Thiết kế - thi công HTXL nước thải sinh hoạt - công nghiệp.
 • Thiết kế - thi công HTXL nước sạch dân dụng - công nghiệp.
 • Thiết kế - thi công HTXL nước tinh khiết, nước y tế.
 • Thiết kế - thi công HTXL khí thải công nghiệp.
 • Thiết kế - thi công HTXL khí vô trùng trong y tế.
III. SỬA CHỮA - BẢO TRÌ
 • Sửa chữa bảo trì HTXL nước tinh khiết, nước y tế.
 • Sửa chữa bảo trì HTXL khí vô trùng y tế.
 • Sửa chữa bảo trì HTXL nước sạch dân dụng - công nghiệp.
 • Sửa chữa bảo trì HTXL nước thải sinh hoạt - công nghiệp.
IV. CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
 • Cung cấp các thiết bị xử lý nước và môi trường.
 • Cung cấp các thiết bị kiểm tra chất lượng nước, khí, thực phẩm...
 • Cung cấp các vật tư hóa chất xử lý môi trường
 • Cung cấp máy đo độ đạm, độ béo, đếm khuẩn lạc, máy cất nước
 • Cung cấp kính hiển vi, buồng nuôi cấy vi sinh, máy ly tâm...
 • Cung cấp tủ sấy, tủ hút dùng trong y tế.
 • Cung cấp lò đốt rác y tế.

Top