Dự án thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc - Đồng Tháp

Chủ Đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc - Đồng Tháp
Địa chỉ : Cầu Hòa Khánh, Phường 2 Tp. Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
Công nghệ áp dụng: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

Top