Dự án thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre

Chủ đầu tư : Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre
Địa chỉ: 44 Đoàn Hoành Minh Phường 6 Tp.Bến Tre
Công nghệ áp dụng : Áp dụng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

Top